Електронні засоби оцінювання навчальних досягнень студентів

У рамках пілотного проекту студенти старших курсів складають екзамени у формі електронного тестування.

18 грудня до проекту долучилися студенти 31БО групи під керівництвом викладача Ольги Сліпушко та 31Ф групи з викладачем Інною Середою. Студенти показали гідний рівень знань та пройшли тестування з дисциплін «Економічний аналіз» і «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках». Запропоновані питання та завдання повністю охоплювали вивчений курс і дозволили оцінити рівень знань студентів без участі викладача.

Завідувач відділення економіки та інформаційних технологій Олена Суровицька зазначає, що такий спосіб оцінювання є зручним й ефективним під час організації дистанційного навчання, а також за необхідності перевірки знань у великої кількості студентів одночасно.