Менеджмент

Менеджер

З 2001 року навчальний заклад розпочав підготовку студентів спеціальності «Організація виробництва», галузі знань «Менеджмент і адміністрування».

Менеджер – це людина, яка має планувати, організовувати, координувати та контролювати певні процеси на підприємстві. Інакше кажучи, це керівник або управлінець, який відповідає за ефективну роботу цілого підприємства, окремого підрозділу або певного напрямку діяльності підприємства.

Перші керівники з’явилися з появою людських спільностей, оскільки існували різні види роботи, які слід було організовувати: полювання, збирання їстівних рослин, захист від хижаків …

Звичайно, що сьогодні не стоїть питання про такий спосіб отримання влади та права працювати керівником.

Сьогоднішній менеджмент це, безперечно, наука (хіба можна керівникові обійтися без знань економіки, логіки, психології, без уміння аналізувати вплив зовнішнього середовища на підприємство та його наслідки). З іншого боку, це, звичайно ж, мистецтво (в бурхливому океані сучасного світу, впливу непередбачуваних факторів хіба можна обійтися без «шостого почуття», природної чарівливості, уміння домовитися, певною мірою маніпулювати оточуючими, обираючи найбільш дієві способи впливу на співбесідників).

Від стратегії менеджера залежить, скільки років підприємство буде «триматися на плаву». Показники ефективності виробництва та прибутку говорять про роботу менеджера та його команди краще будь-яких слів. Якби менеджер не координував діяльність всіх ланок на підприємстві, то робочий день перетворився би на хаос, відсутність стимулу до роботи та неправильне функціонування елементів цілої організації.

Є багато сфер, в яких працюють менеджери: маркетинг, виробництво (операційні менеджери), кадри, адміністрування (загальне керівництво), фінанси.

На сучасному підприємстві багато чого (злагоджена робота працівників, правильний вибір техніки, технології і, головне, отримання стабільного прибутку) залежить саме від менеджера.

Якості, що забезпечують успішність виконання діяльності менеджера:

– високо розвинені організаторські здібності (вміння управляти);

– комунікативні здібності (вміння входити в контакт, налагоджувати взаємовідносини);

– здібність управляти собою;

– висока здібність впливати на оточуючих людей;

– здібність управляти людьми;

– здібність формувати та розвивати ефективні робочі групи;

– здібність вирішувати проблемні ситуації в короткий термін;

– добре розвинені аналітичні здібності.

Особистісні якості, інтереси та схильності до професії менеджера:

– вміння прогнозувати, передбачати ситуацію;

– впевненість у собі, у прийнятих рішеннях;

– енергійність;

– уміння підкорятися вимогам, нормам організації;

– ерудованість;

– прагнення до постійного особистісного зростання.

Менеджер повинен знати:

- основи економіки;

- основи фінансів;

- основи маркетингу;

- основи бухгалтерії;

- основи психології;

- основи ділового адміністрування;

- організацію і управління виробництвом;

- основи безпеки підприємництва;

- принципи роботи банків, бірж, фінансових органів.

Менеджер для успішної професійної діяльності повинен уміти:

- здійснювати планування і прогнозування діяльності фірми, підприємства;

- розробляти заходи з постійного вдосконалення системи управління бізнесом;

- аналізувати стан та виявляти причини недоліків діючих систем управління;

- здійснювати заходи щодо ліквідації недоліків;.

- виділяти головні цілі діяльності і шляхи досягнення поставленої мети;

- працювати з людьми і організовувати їх діяльність;

- управляти собою;

- свідомо йти на обдуманий ризик;

- приймати нестандартні рішення.

Отже, якщо ви мрієте опанувати професію менеджера, приєднатись до інтелектуальної еліти та досягти успіху – не вагайтесь! Ми надамо вам можливість отримати якісні знання й уміння, притаманні сучасному менеджеру, забезпечимо необхідними підручниками та навчально-методичними матеріалами, сучасною комп’ютерною технікою й інформаційними технологіями.

Дисципліни, що вивчаються на відділенні (організація виробництва з розрахунками необхідності в техніці, працівниках, часі; маркетинг; менеджмент, планування, бухгалтерський облік, комп’ютеризація, психологія, діловодство та багато іншого), допоможуть вам не тільки зрозуміти тонкощі майбутньої професії, але й зрозуміти себе та оточуючих.

До ваших послуг відкрита бібліотека навчального закладу, фонд електронних підручників, читальний зал, комп'ютерні класи, навчальні аудиторії, сучасно обладнані лабораторії, спортивний зал.