English German Ukrainian

Комп’ютерна інженерія

Із давніх часів люди намагалися полегшити свою працю, створюючи для цього різноманітні машини та механізми. Однак до недавнього часу полегшення стосувалося лише фізичної праці людини. Діяльність, пов’язана з розумовою працею, обходилася без серйозної участі машин.

Минуле століття вважається століттям видатних досягнень, їх масового впровадження у виробництво та повсякденне життя людей. Одним із таких досягнень є створення швидкодіючих ЕОМ, здатних виконати за секунду мільйони арифметичних операцій, у той час як досвідчений обчислювач витрачає на виконання однієї дії значно більше часу.

У наш час бурхливого розвитку інформаційних технологій, тотальної комп’ютеризації всіх напрямків життя і діяльності, створення віртуального середовища, яке немов магніт притягує величезну кількість населення нашої планети, виникає потреба у фахівцях, які на професійному рівні зможуть надавати кваліфіковану допомогу користувачам інформаційного продукту.

Виходячи з цього, після ґрунтовного моніторингу ринків праці та освітніх послуг у 2009 році в нашому навчальному закладі розпочали підготовку молодших спеціалістів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», яка має всі підстави стати однією із найактуальніших у XXI столітті.

Для того, щоб стати фахівцями з комп’ютерних та інформаційних технологій студенти ґрунтовно вивчають цикл професійних дисциплін – «Комп’ютерна схемотехніка», «Комп’ютерні системи та мережі», «Системне програмування», «Архітектура комп’ютерів» та ряд інших. Практичну підготовку проходять на базі ПАТ «Укртелеком», ТРК Глухів, ТРК Акцент КП м. Шостки, Новгород-Сіверської регіональної державної ТРК «Сіверська», ПАТ «Глухівський завод «Електропанель», ТОВ «Велетень» та інших підприємств.

У нашому навчальному закладі завжди дотримувалися принципу - сучасні знання за допомогою сучасних педагогічних технологій та з використанням сучасної матеріально-технічної бази. Особливо актуальним є питання використання найсучаснішої бази для підготовки фахівців-комп’ютерників.

До їх послуг уся матеріально-технічна база вишу: 9 комп’ютерних класів, 8 мультимедійних лабораторій, кабінети курсового і дипломного проектування, клас ПДР, електронна читальна зала, сучасні кабінети і лабораторії обладнані комп’ютерною технікою та підключені до мережі Інтернет, що дає можливість використовувати спеціалізовані програми: AutoCAD-2010, Multisim N+, SunRav Test, AIDA32, USER GATE, C++, Visio Studio 2010, графічні редактори sPlan, Microsoft Office Visio, AutoCAD, Netcracker, довідникові ресурси (он-лайн каталоги та презентації продукції провідних комп’ютерних фірм), переглядати навчальні відеофільми.

Технік-програміст володіє методами:

- роботи на ЕОМ зі стандартним програмним забезпеченням;

- обслуговування програмного забезпечення комп’ютерних систем;

- створення та обслуговування комп’ютерних мереж;

- роботи з ресурсами глобальних мереж;

- обслуговування та ремонт засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв;

- вибору електронних засобів збору та обробки інформації.

Він може керувати роботами:

- з організації технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки;

- тиражуванням записів програмного забезпечення комп’ютерів спеціалізованими підприємствами та індивідуальними замовленнями населення;

- обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;

- монтажу та ремонту ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації;

- надання консультації з питань інформатизації, консультаційних послуг щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів, а також пов’язаного з ним;

- тиражування на різні носії інформації з оригіналу комп’ютерних програм.

Майбутні посади, що може обіймати випускник:

- системний адміністратор;

- технік по ремонту та обслуговуванню комп'ютерних мереж;

- технік – програміст;

- консультант з питань програмного забезпечення і пов'язаного з ним технічного забезпечення;

- технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

- фахівець у галузі інформаційних технологій.