Комп’ютерна інженерія

Із давніх часів люди намагалися полегшити свою працю, створюючи для цього різноманітні машини та механізми. Однак до недавнього часу полегшення стосувалося лише фізичної праці людини. Діяльність, пов’язана з розумовою працею, обходилася без серйозної участі машин.

Минуле століття вважається століттям видатних досягнень, їх масового впровадження у виробництво та повсякденне життя людей. Одним із таких досягнень є створення швидкодіючих ЕОМ, здатних виконати за секунду мільйони арифметичних операцій, у той час як досвідчений обчислювач витрачає на виконання однієї дії значно більше часу.

У наш час бурхливого розвитку інформаційних технологій, тотальної комп’ютеризації всіх напрямків життя і діяльності, створення віртуального середовища, яке немов магніт притягує величезну кількість населення нашої планети, виникає потреба у фахівцях, які на професійному рівні зможуть надавати кваліфіковану допомогу користувачам інформаційного продукту.

Виходячи з цього, після ґрунтовного моніторингу ринків праці та освітніх послуг у 2009 році в нашому навчальному закладі розпочали підготовку молодших спеціалістів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», яка має всі підстави стати однією із найактуальніших у XXI столітті.

Для того, щоб стати фахівцями з комп’ютерних та інформаційних технологій студенти ґрунтовно вивчають цикл професійних дисциплін – «Комп’ютерна схемотехніка», «Комп’ютерні системи та мережі», «Системне програмування», «Архітектура комп’ютерів» та ряд інших. Практичну підготовку проходять на базі ПАТ «Укртелеком», ТРК Глухів, ТРК Акцент КП м. Шостки, Новгород-Сіверської регіональної державної ТРК «Сіверська», ПАТ «Глухівський завод «Електропанель», ТОВ «Велетень» та інших підприємств.

У нашому навчальному закладі завжди дотримувалися принципу - сучасні знання за допомогою сучасних педагогічних технологій та з використанням сучасної матеріально-технічної бази. Особливо актуальним є питання використання найсучаснішої бази для підготовки фахівців-комп’ютерників.

До їх послуг уся матеріально-технічна база вишу: 9 комп’ютерних класів, 8 мультимедійних лабораторій, кабінети курсового і дипломного проектування, клас ПДР, електронна читальна зала, сучасні кабінети і лабораторії обладнані комп’ютерною технікою та підключені до мережі Інтернет, що дає можливість використовувати спеціалізовані програми: AutoCAD-2010, Multisim N+, SunRav Test, AIDA32, USER GATE, C++, Visio Studio 2010, графічні редактори sPlan, Microsoft Office Visio, AutoCAD, Netcracker, довідникові ресурси (он-лайн каталоги та презентації продукції провідних комп’ютерних фірм), переглядати навчальні відеофільми.

Технік-програміст володіє методами:

- роботи на ЕОМ зі стандартним програмним забезпеченням;

- обслуговування програмного забезпечення комп’ютерних систем;

- створення та обслуговування комп’ютерних мереж;

- роботи з ресурсами глобальних мереж;

- обслуговування та ремонт засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв;

- вибору електронних засобів збору та обробки інформації.

Він може керувати роботами:

- з організації технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки;

- тиражуванням записів програмного забезпечення комп’ютерів спеціалізованими підприємствами та індивідуальними замовленнями населення;

- обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;

- монтажу та ремонту ЕОМ та іншого устаткування для оброблення інформації;

- надання консультації з питань інформатизації, консультаційних послуг щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів, а також пов’язаного з ним;

- тиражування на різні носії інформації з оригіналу комп’ютерних програм.

Майбутні посади, що може обіймати випускник:

- системний адміністратор;

- технік по ремонту та обслуговуванню комп'ютерних мереж;

- технік – програміст;

- консультант з питань програмного забезпечення і пов'язаного з ним технічного забезпечення;

- технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

- фахівець у галузі інформаційних технологій.