Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

«Фінанси і кредит» — сучасна та престижна спеціальність

Структурна перебудова народного господарства України також передбачає й першочерговий розвиток фінансової системи, що забезпечується здійсненням фінансової реформи, яка спрямована на економічне обґрунтування структури державного бюджету, розвиток банківської системи, небанківських фінансових посередників і фінансових ринків, на державне регулювання фінансових розрахунків окремих підприємств і на ліквідацію кризи платежів. Для втілення в життя цієї реформи необхідні висококваліфіковані спеціалісти - фінансисти. Саме з метою забезпечення ринку праці спеціалістами цього профілю в 2003 році в навчальному закладі розпочато підготовку студентів спеціальності “Фінанси і кредит”, з 2005 року почали готувати бакалаврів.

Спеціальність «Фінанси і кредит» - це:

-перспектива: швидке кар'єрне зростання в реальному секторі економіки;

-престиж: перевага випускника на ринку праці;

-високий професіоналізм: новітні інформаційні і освітні технології;

-унікальність: знання, відповідні часу;

-ваше майбутнє: професія фінансист - безпрограшний вибір.

«Фінанси і кредит» - це сучасна і престижна спеціальність в умовах ринкової економіки та бізнесу, володіючи якою ви без проблем знайдете своє місце в професійній діяльності. Усі ми добре знаємо, що фінанси є сьогодні в нашій країні тією сферою економіки, яка дуже гостро потребує чітко вивірених і правильно організованих дій.

Ринок, інвестиції, впровадження нового товару, реклама, конкурентоспроможність - поле діяльності для сучасного фінансиста. Молодий фахівець повинен уявляти, куди вкласти капітал, щоб отримати велику вигоду. Завдання фінансиста - вигідно вкласти капітал. Одним із найважливіших завдань фінансиста є оцінка оптимального поєднання ризику та прибутку.

Окрім гарної освіти і високого інтелекту, фінансистові, а в майбутньому фінансовому директору, необхідні й особливі якості характеру. Це, перш за все, стратегічне мислення (мислити глобально і неординарно), уміння аналізувати величезні об'єми інформації, здатність до прогнозування, гнучкість і стійкість до стресів, здатність твердо відстоювати свою позицію, лідерські й організаторські якості та навички.

Фінансист повинен знати такі предмети:

- фінанси;

- банківські операції;

- економіка підприємств;

- гроші і кредит;

- податкова система;

- статистика;

- менеджмент;

- страхування;

- контроль і ревізія;

- інформаційні системи і технології у фінансах;

- економічний аналіз;

- бухгалтерський облік.

Випускники спеціальності "Фінанси і кредит" успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних фінансових установах, у тому числі в системі державних фінансових органів, Національного банку України, Пенсійного фонду України, провідних банках і підприємствах, страхових та аудиторських компаніях. В умовах економічної нестабільності завжди є потреба в спеціалістах, які можуть запропонувати реальне вирішення економічних проблем, а наші випускники, безумовно спроможні на це.

Фінансист може обіймати посади фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних і недержавних організаціях і установах. Сфера фінансів завжди привертала до себе підвищену увагу молодих фахівців, і не дивно: саме тут відкриваються найблискучіші перспективи, саме з фінансами пов'язані самі «прибуткові» види діяльності.

Після закінчення навчання студенти мають можливість продовжити навчання та здобути освітньо-кваліфікаційний рівень магістра.