Будівництво та цивільна інженерія

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Термін навчання після

  • 9 класів - 3 роки 10 місяців,
  • 11 класів – 2 роки 10 місяців
  • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" – 2 роки 10 місяців.

Форма навчання: — денна, заочна.

Освітньо-професійні програми підготовки включають дисципліни циклів загальноосвітньої, гуманітарної, фундаментальної підготовки, а також професійного й практичного циклу, серед них: метрологія і стандартизація, інженерне креслення, будівельні конструкції, механіка, матеріалознавство, техніка, основи розрахунку будівельних конструкцій, охорона праці, санітарно-технічне обладнання будівель, інженерна геодезія, економіка будівництва, основи систем автоматизованого проектування.

Технік-будівельник підготовлений до таких видів діяльності: загальне та цивільне будівництво; будівництво; монтаж і встановлення збірних конструкцій; монтаж крокв і настилів покрівель та гідроізоляційні роботи, улаштування покрівель, залізобетонні роботи, цегляна і кам’яна кладка; монтаж металевих конструкцій; інші види будівельних робіт.

Технік-будівельник може обіймати такі первинні посади:

Технік-геодезист: виконання геодезичних робіт, які забезпечують відповідність будівельних об'єктів проекту; заповнення журналу геодезичних вимірювань; здійснення нагляду за збереженням геодезичних позначок будівельного майданчику; участь у підготовці виконавчої геодезичної документації і ін;

Технік-доглядач. Доглядач будови: забезпечення схоронності і правильності технічної експлуатації житлового фонду; санітарне утримання будов; своєчасне та якісне обслуговування будов та ін;

Технік з підготовки виробництва: участь у забезпеченні інженерної підготовки будівництва; розроблення організаційно-технологічної документації; участь у вибірковому контролі якості робіт, проектування виконання робіт та ін;

Технік-лаборант: виконання аналізу та випробування та визначення хімічного складу та основних властивостей будівельних матеріалів, напівфабрикатів, конструкцій і деталей; ведення обліку та підготовка технічної документації та ін;

Технік-проектувальник: виконання роботи з оформлення прив'язки типових проектів та тих, що застосовуються повторно до умов конкретних майданчиків будівництва;