Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок "Бакалавр"

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Освітній ступінь - бакалавр

Кваліфікація – бакалавр з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку

Вступ за результатами фахового вступного випробування.

Термін навчання: на базі ОКР «молодший спеціаліст» - 2 роки 10 місяців

Форма навчання: — денна, заочна.

Спеціальність "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" надає знання, необхідні в сферах:

 • • державних і муніципальних фінансів, податків;
 • • банківської і страхової справи, грошового обігу;
 • • фінансового менеджменту, фінансових ринків;
 • • оцінки вартості бізнесу, аудиту;
 • • фінансового посередництва (інвестиційних компаній, пенсійних фондів, довірчих товариств, кредитних спілок, лізингових компаній, факторингу, лотерей, ломбардів, операцій з нерухомим майном, фінансування будівництва житла);
 • • валютних операцій, біржової діяльності;
 • • фінансів підприємств, корпоративної власності;
 • • організаційно-управлінській, науково-дослідній та освітній;

Спеціаліст за фахом готовий до професійної роботи у фінансових органах державного, регіонального і муніципального рівнів, банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності, на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.

Випускники можуть обіймати посади:

 • • фінансового директора підприємства;
 • • начальника фінансового управління;
 • • керівника фінансового відділу;
 • • провідного фахівця відділу (департаменту, управління);
 • • спеціаліста банківської установи;
 • • податкового інспектора;
 • • спеціаліста страхової компанії;
 • • кредитного інспектора;
 • • брокера (посередника) з цінних паперів;
 • • інспектора з контролю за цінами;
 • • інспектора з експорту.