Будівництво та цивільна інженерія "Бакалавр"

Галузь знань:19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність:192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітній ступінь - бакалавр

Кваліфікація – бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Вступ за результатами фахового вступного випробування.

Термін навчання: на базі ОКР «молодший спеціаліст» - 2 роки 10 місяців

Форма навчання: — денна, заочна.

Після повного курсу навчання фахівець з будівництва та цивільної інженерії підготовлений до діяльності, пов’язаної з:

 • • Розробкою окремих планувальних рішень;
 • • Використанням об’ємно-планувальних рішень для подальшого проектування;
 • • Оцінкою геологічних особливостей будівельного майданчика;
 • • Визначенням напружено-деформованого стану стержневих елементів споруди;
 • • Розробкою будівельно-конструктивних рішень;
 • • Гідравлічними розрахунками трубопроводів і навантажень на будівлі від тиску рідини або газу;
 • • Вирішенням окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції;
 • • Розробкою економічної частини проекту;
 • • Розробкою електротехнічної частини проекту;
 • • Будівельними процесами та організацією будівельного виробництва;
 • • Керівництвом будівельними процесами;
 • • Опрацюванням технічної інформації;
 • • Контролем якості робіт;
 • • Організацією дотримання безпеки та гігієни праці;
 • • Контролем за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних норм;
 • • Проведенням аналізу нещасних випадків та аварій;
 • • Забезпеченням необхідного рівня індивідуальної безпеки у разі виникнення типових небезпечних ситуацій;
 • • Забезпеченням захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • • Організацією дій з метою попередження або зменшення рівня вірогідного пошкодження;

Первінні посади:

 • • інженер з нагляду за будівництвом;
 • • інженер з організації та нормування праці;
 • • інженер з проектно-кошторисної роботи;
 • • інженер з якості;
 • • інженер-лаборант;
 • • технік-технолог;
 • • технік-гідротехнік;
 • • геодезист;
 • • інженер-будівельник;
 • • інженер по ТБ;
 • • інженер з якості;
 • • інженер з оптимізації;
 • • інженер з нагляду за будівництвом;
 • • конструктор по розрахунку цивільних і промислових будівель і споруд;
 • • інженер з організації та нормування праці;
 • • девелопер;
 • • інженер з проектно-кошторисній роботі;
 • • головний інженер проекту;
 • • директор будівельних і проектних організацій.