Агроінженерія "Бакалавр"

Галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність 208 «Агроінженерія»

Освітній ступінь – бакалавр

Кваліфікація – бакалавр з агроінженерії

Вступ за результатами фахового вступного випробування.

Термін навчання на базі ОКР «молодший спеціаліст» - 2 роки 10 місяців

Форма навчання: — денна, заочна.

Після закінчення навчання фахівці спеціальністю „Агроінженерія” обіймають інженерні посади:

 • • головного інженера в агропромисловому виробництві;
 • • інженера з ремонту, технічного обслуговування та експлуатації машинно-тракторного парку;
 • • інженера з охорони праці;
 • • завідувача ремонтною майстернею;
 • • завідувача пунктом технічного обслуговування;
 • • завідувача обмінним пунктом ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу;
 • • інженера-механіка з механізації виробничих процесів у тваринництві тощо.

Безпосередні обов'язки можуть стосуватися:

 • • сільського господарства та пов'язаними з ним послугами;
 • • надання послуг у рослинництві та тваринництві;
 • • облаштування ландшафту;
 • • змішаного сільського господарства;
 • • ремонту, технічного обслуговування і монтажу машин та устаткування для сільського та лісового господарства;
 • • монтажу машин та устаткування для переробки сільськогосподарських продуктів;
 • • ремонту і технічного обслуговування машин та устаткування для переробки сільськогосподарських продуктів.

Сфери професійної діяльності випускника:

 • - автоматизація та механізація сучасних технологій в агропромисловому виробництві;
 • - технічний сервіс сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів;
 • - комп'ютеризація виробничих процесів агропромислового комплексу;
 • - технічна інспекція сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів;
 • - дилерська діяльність (купівля та продаж сільськогосподарської техніки).