Агрономія

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство»

Спеціальність: 201 «Агрономія»

Кваліфікація: Фаховий молодший бакалавр з агрономії

Термін навчання:

 • на базі 9 класів: 3 роки 10 місяців
 • на базі 11 класів: 2 роки 10 місяців
 • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" – 2 роки 10 місяців.

Форма навчання: — денна.

Професійна діяльність випускника:

 • • Фахівець здійснює організаційно-технологічне керівництво в рослинництві (бригада, сільськогосподарська дільниця, ферма, цех);
 • • проводить роботу з впровадження і освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції;
 • • бере участь у розробці заходів щодо підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості грунтів, раціонального використання робочої сили, техніки, правильного застосування органічних і мінеральних добрив, засобів захисту сільськогосподарських культур, біостимуляторів росту, впровадження інтенсивної технології та кращого досвіду вирощування і збирання сільськогосподарських культур;
 • • визначає потребу та організовує забезпечення виробництва рослинної продукції засобами виробництва, аналізує та оцінює врожайність сільськогосподарських культур, забезпеченість рослин елементами живлення, технології виробництва рослинницької продукції;
 • • забезпечує проведення робіт із обробітку ґрунту, бере участь у розробці технологічних карт, системи удобрення, інтегрованої системи захисту, агротехнічних заходів по догляду, збиранню врожаю сільськогосподарських культур;
 • • забезпечує підготовку рослинної продукції до зберігання, реалізації; здійснює контроль за процесами виробництва, посівними і сортовими якостями насіння, станом посівів і насаджень, ведення документації;
 • • забезпечує належне комплектування агрегатів та технологічну наладку сільськогосподарських машин;
 • • контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та захисту навколишнього середовища.

Первинні посади, що може обіймати фахівець:

 • • агронома господарства;
 • • агронома відділку;
 • • бригадира тракторно-рільничої бригади;
 • • агронома з насінництва;
 • • майстра з вирощування та підготовки насіннєвого матеріалу;
 • • агронома-садівника;
 • • агронома-овочівника;
 • • агронома з вирощування саджанців плодових і ягідних культур;
 • • лаборанта агрохімічного аналізу;
 • • завідуючого агрохімлабораторією.